Afstudeeronderzoek naar rol sociale media

Rik de Ruijter, vierdejaars Communicatiestudent van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, deed in opdracht van de Gemeente Smallingerland onderzoek naar de rol van sociale media bij het vinden en binden van geïnteresseerden voor het project Nieuwe Marke Opeinde. In dit project krijgen burgers de ruimte om zowel individueel als collectief hun woonwensen te realiseren en duurzaam te wonen in een groengebied. Statement begeleidde Rik tijdens zijn onderzoek.

De gemeente Smallingerland is, in samenwerking met conceptontwikkelaars Innovatienetwerk en landschapsbureau Stroming, gestart met het project de Nieuwe Marke in Opeinde. Het project biedt een groep mensen de mogelijkheid om hun woonwensen te realiseren in een groengebied. De bewoners worden eigenaar van hun eigen kavel en een stuk groengebied. Ze krijgen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het omliggende groen.

Crowd sourcing
Zowel de nieuwbouw als het onderhoud van het groengebied gebeurt in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO*). Het project Nieuwe Marke in Opeinde is ontstaan uit het idee Wij Bouwen een Wijk. In dit crowd source project deed de gemeente Smallingerland een oproep aan iedereen die geïnteresseerd was om mee te denken en te werken aan het ontwerpen van een compleet nieuwe wijk.

Onderzoek
Statement werkt al enkele jaren samen met de gemeente Smallingerland, onder andere binnen de burgerparticipatiecampagne ‘Drachten wil je meemaken’. In opdracht van de gemeente schreef Statement in 2012 een publiciteitsplan voor de Nieuwe Marke in Opeinde. In het plan spelen free publicity en sociale media een belangrijke rol. In tegenstelling tot de traditionele marketingaanpak van nieuwbouwprojecten, waarbij bouwborden, advertenties en brochures van kavels en woningen worden ingezet, is het bij Nieuwe Marke de bedoeling om mensen te interesseren voor het project via redactionele aandacht, audiovisuele en sociale media. Tijdens zijn afstudeerstage ondersteunde Rik de gemeente enerzijds met de implementatie van het publiciteitsplan en anderzijds met het uitvoeren van een onderzoek naar de rol van sociale media bij het opzetten en onderhouden van een (CPO) community.

Bekijk de film!
Bekijk de film die Statement produceerde over Nieuwe Marke Opeinde.

Afstudeerders inzetten
Iets anders. Misschien is de inzet van een afstudeerder ook iets voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar marketing of communicatievraagstukken. Statement begeleidt al ruim 15 jaar lang afstudeerders bij diverse onderzoeken. Kom eens met ons praten over de mogelijkheden.

Neem contact met ons op. Bel: 050 589 17 17.

——————————————————————————–

*CPO
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een vorm van bouwen waarbij een groep mensen op eigen initiatief – of op initiatief van een gemeente – aan de slag gaat om hun individuele woonwensen te vervullen.  Zij krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor de kavelverdeling, de architectuur en de bouw van de huizen. Hierdoor valt de rol van de projectontwikkelaar weg, wat de nodige financiële voordelen met zich meebrengt.

——————————————————————————–