Bewonerscommunicatie Noorderplantsoen Groningen

Bewonerscommunicatie is belangrijk. Daarom houdt de Gemeente Groningen jaarlijks een informatieavond voor omwonenden van het Noorderplantsoen. De organisatie is in handen van Statement. Omdat wij voorstander zijn van tweerichtingsverkeer, is een actieve rol weggelegd voor het publiek. 

Bij mooi weer is het al gauw een drukte van belang in het Noorderplantsoen. Helaas veroorzaken de vele bezoekers ook overlast voor de omwonenden. Gemeente Groningen doet er alles aan om dit te voorkomen. Ze belegt eens per jaar een bijeenkomst om de omwonenden daarover te informeren. Statement ondersteunt de gemeente daarbij. Ons advies? Maak de omwonenden ‘mede-eigenaar’ van het probleem!

Toelichting

In een film, geproduceerd door Statement, wordt duidelijk neergezet hoe de gemeente zich inzet voor het plantsoen. Hiermee start de avond. Vervolgens is het aan de verantwoordelijke wethouder om op onderdelen nadere toelichting te geven. Dit doet hij/zij aan de hand van een PowerPoint-presentatie, opgemaakt door Statement in de templates van de gemeente.

Meedenken

Na een korte pauze is het tijd voor interactie in de vorm van een discussie of workshop. Belangrijk hierbij is dat het publiek mede-eigenaar wordt van de problematiek. Statement treedt op als gespreksleider en leidt het debat of workshop. Het slotakkoord van de avond bestaat uit een uiteindelijke inventarisatie van alle bevindingen.

Meer weten?

Op zoek naar een efficiënt format voor een bijeenkomst of naar een gespreksleider cq. presentator? Neem dan contact op met Eduard van den Hoff. Bellen kan natuurlijk ook: 050 589 17 17.