Campagne Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

Het is van groot belang dat de problematiek omtrent werken en mantelzorg meer herkenning en erkenning krijgt. Alleen Drenthe al telt circa 100.000 mantelzorgers, waarvan een groot deel werkzaam is in het MKB. Vijftig procent van de werkende mantelzorgers is overbelast, onder andere door de combinatie van werken en zorgen. Daarnaast neemt het aantal werkende mantelzorgers de komende tien jaar toe van 1 op de 8 naar 1 op de 4.

Boodschap: voorkomen van uitval, verstevigen van de economie

Met de campagne Drenthe Mantelzorg Vriendelijk wil Statement meer openheid bewerkstelligen over het thema ‘werken en mantelzorg’ en zorgen dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan. Collega’s, werkgevers en overheid moeten meer inzicht krijgen in het probleem, zodat ze hier bewust mee kunnen omgaan. We stimuleren mantelzorgers om te vertellen over hun werk- en zorgdruk en samen met de werkvloer op te zoek gaan naar oplossingen. Zo neemt de stress af en komen mantelzorgers zelf minder snel ziek thuis te zitten. Dit draagt bij aan een betere bedrijfscontinuïteit en daarmee een sterkere economie. Zo maken we uiteindelijk Drenthe Mantelzorgvriendelijk.

jokebartenmirella

Persoonlijke verhalen staan centraal

In de campagne komen echte werkende mantelzorgers aan het woord. Zij vertellen over hun situatie, zorgen en ervaringen. Ook geven zij aan op welke manier zij ondersteund kunnen worden door hun werkgevers en andere instanties zoals overheden en steunpunten. Deze verhalen worden verwerkt in een film, een poster en een website. Hierbij leggen we de nadruk op de dubbelrol die mensen hebben: we fotograferen/filmen de mensen in hun werksituatie, waarna we de zorgsituatie middels tekeningen toevoegen.

De verhalen zullen ook verteld worden tijdens bijeenkomsten.  Deze bijeenkomsten organiseert iAge niet zelf, maar juist samen met partners zoals VNO-NCW Noord, MKB Noord en Vereniging Parkmanagement Bedrijven Emmen.

Over iAge

Dit doen we in opdracht van iAge, een Europees samenwerkingsverband dat zich richt op de regionale ontwikkeling van gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Provincie Drenthe is partner van iAge. iAge is een Europees samenwerkingsverband, gericht op de regionale ontwikkeling van gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Partners vanuit tien regio’s in zes landen rond de Noordzee werken hierin samen. Naast provincie Drenthe wordt de projectgroep in Drenthe gevormd door STAMM CMO, Hanzehogeschool en gemeente Aa en Hunze. Via onder andere de inzet van ICT wil men sociaal isolement voorkomen en kwaliteit van leven, participatie en kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Het project iAge wordt mede gefinancierd vanuit Interregsubsidie en loopt van 2012 tot en met 2014. De provincie Drenthe is penvoerder in dit project.

Meer weten?

Meer weten of deze bewustwordingscampagne of de ontwikkeling van een campagne voor jouw organisatie? Neem contact op Shona of bel naar 050-5891717.