Schrijven voor aanbestedingen

Aanbestedingen, tenders, prestatie-inkoop-trajecten en BVP-procedures (Best Value Procurement); steeds vaker schrijven we hier teksten voor. Deels omdat Statement zelf opdrachten verwerft via aanbestedingen, deels omdat opdrachtgevers ons inschakelen voor advies en redactionele ondersteuning bij dit soort trajecten.

Vaak verstrekken overheden, semi-overheden en grote bedrijven omvangrijke opdrachten via aanbestedingen. Voor overheidsgerelateerde of -gefinancierde organisaties is deze procedure wettelijk verplicht. Voor bedrijven is het vaak een kwestie van ‘het beste uit de markt’ willen halen. Hoewel er diverse vormen van aanbestedingen zijn, draait het in de praktijk om de maximale score op kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Statement adviseert en assisteert bij het formuleren van succesvolle aanbestedingsvoorstellen.

Strategisch, tactisch en redactioneel
Als externen bekijken wij de opdracht, de aanbesteder en de aanbieder met een frisse blik. Vaak komen we zo gezamenlijk tot nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden. Wij bieden ondersteuning op de volgende drie punten:

Strategisch: samen met de opdrachtgever nemen we de aanbestedingsdocumenten door (close reading), bepalen we de strategie en stellen we een lijst met vragen op.

Tactisch: gedurende een aanbestedingstraject zijn er vaak enkele contactmomenten met de aanbestedende partij. Bij het uitstippelen van de strategie bepalen we ook hoe we deze momenten tactisch kunnen benutten.

Redactioneel: Onze opdrachtgever schrijft zelf meestal de eerste ruwe versie en geeft daarin antwoord op de belangrijkste vragen uit de aanbesteding. Statement redigeert deze teksten en maakt er één compact en samenhangend verhaal van.

Klinkt dit als een lang traject? We kunnen je gerust stellen: in de praktijk beslaat de doorlooptijd – van het eerste gesprek tot en met de eindredactie en het inleveren van de documenten – meestal een week. Soms slechts enkele dagen.

Minder is meer
De moderne Best Value Procurement trajecten (Prestatie Inkoop) vragen een Scope en een RAVA (Risc Analysis, Value Added). In goed Nederlands: een plan van aanpak met aanvullende bedreigingen en kansen. Een BVP-traject bestaat slechts uit enkele pagina’s A4. Aanbieders mogen hun naam niet noemen en geen illustraties toevoegen. Zo zijn de diverse voorstellen onderling goed te vergelijken. Voor aanbieders betekent dit dat zij zich in enkele alinea’s tekst moeten zien te onderscheiden. Dit legt veel druk op de kwaliteit, originaliteit en leesbaarheid van de teksten. Die moeten helder, aansprekend, krachtig en to-the-point zijn. Minder is meer!

Benieuwd?
Heb je te maken met een aanbesteding, tender, pitch, bureaucompetitie of Best Value Procurement procedure en kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op: 050-589 17 17. Samen schrijven we een (hopelijk winnend) voorstel!