Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015

Elke vier jaar stelt de provincie Groningen een Economisch Actieprogramma (EAG) op. Versterken en stimuleren van de regionale economie staat hierin centraal. De provincie spreekt zich uit over beleidsthema’s en haar eigen taken en prioriteiten. In de komende periode – tot 2015 – ligt de nadruk op de thema’s Energie, Life Sciences/Healthy Aging en Biobased Economy/Agribusiness. Statement begeleidde de totstandkoming van het strategische visiedocument  en verzorgde vervolgens ook de (eind)redactie en vormgeving.

Co-creatie

Hoe schrijf je als overheid een strategisch actieprogramma, dat de juiste thema’s en beleidsprioriteiten belicht en op voldoende draagvlak kan rekenen van diverse interne en externe stakeholders. Hoe zorg je er vervolgens voor, dat het ook nog eens aansprekend en goed leesbaar is? Statement organiseerde een aantal co-creatiesessies, waarin deze vraagstukken centraal stonden. In de eerste sessie inventariseerden we de hoofdpunten van het plan, samen met de experts van de afdeling Economische Zaken en Projectfinanciering. In de tweede sessie bespraken we deze met alle medewerkers van de afdeling. In een ‘Lagerhuis-debat’ konden we de inhoud nog scherper stellen. In de derde sessie legden we het conceptplan op hoofdlijnen voor aan de belangrijkste externe stakeholders. Bij die Rondetafelbijeenkomst was ook de toenmalige gedeputeerde, Wilma Mansveld, aanwezig. Dankzij de 360-graden feedback konden wij het plan schrijven, vormgeven en publiceren.

Publieksvriendelijke versie

Een strategisch document zoals dit, schrijf je niet in een paar dagen. Statement schreef, besprak en herschreef dan ook diverse versies, in opdracht van – en samen met – de experts van de provincie Groningen. Het resultaat van deze interactieve en interdisciplinaire samenwerking is een scherp geformuleerd, strategisch en breed gedragen visiedocument, waarvan we naast de definitieve versie ook een kortere, publieksvriendelijke versie hebben gemaakt:

Wie deed wat?

In dit bijzondere co-creatieproject werkten we nauw samen met de afdeling Economische Zaken en Projectfinanciering van de provincie Groningen. Vanuit Statement was Ron Overbeek verantwoordelijk voor strategische advisering, presentatie van de sessies, conceptontwikkeling en (eind)redactie. Het projectmanagement, de planning en het aansturen van vormgeving en fotografie werden verzorgd door Shona Dittner.

Animatiefilm Economisch Actieprogramma Groningen

Naast de papieren versie is het EAG ook samengevat in een wervelende animatiefilm. In deze film wordt zowel gebruik gemaakt van animatie als van filmische beelden. Statement was wederom verantwoordelijk voor concept en projectmanagement; Jelmer Buitenga tekende voor de realisatie.Meer weten?

Worstelt uw bedrijf of organisatie ook met het schrijven van complexe en strategische documenten, zoals missie en visie, position papers en/of teksten in het kader van aanbestedingstrajecten? Neem dan contact op met Ron Overbeek of Shona Dittner. Bel 050-5891717 en maak een afspraak.