Het magazine leeft!

Echt lezen doen we niet meer. In bladen scannen we snel de koppen en alleen als het onderwerp ons écht interesseert, nemen we de moeite een artikel te lezen. Liever storten we ons op de hapklare brokjes tekst van de diverse nieuwsmedia op internet. Dit wordt ons tenminste voorgehouden door de mediadeskundigen. Statement heeft andere ervaringen!

Onlangs werden twee magazines waarvoor wij de redactie verzorgen, kritisch onder de loep genomen. De hoge waardering van de lezers was opmerkelijk. “Normaal doe ik het nooit, maar ik heb dit blad van voor naar achter uitgelezen”, reageerde een lezer van GRIP, het magazine dat Statement verzorgt voor Veiligheidsregio Groningen. Vorm, inhoud en schrijfstijl werden als zeer aantrekkelijk beoordeeld.


Bekijk en lees GRIP

Leesbaarheid
Ook het afdelingsblad van Humanitas Groningen – Humens – scoort opvallend hoog als het gaat om de leesbaarheid van de artikelen, zo blijkt uit het recent gehouden lezersonderzoek. Een mooi compliment voor ons. Statement begeleidt in opdracht van Humanitas al vele jaren een groep enthousiaste correspondenten – vrijwilligers – bij het schrijven van artikelen, waarvoor wij de eindredactie verzorgen.

Inleven
In een tijd waarin de elektronische postbussen vollopen en soms zelfs overstromen, zit het gedrukte magazine (weer) in de lift. Daar zit ook wel iets in: er valt immers weer iets leuks op de mat en de verhalen worden ook meegelezen door het thuisfront! Mits de artikelen aantrekkelijk geschreven zijn natuurlijk en mits de inhoud aansluit op de interesse van de lezers. Juist dáár ligt onze kracht, zo blijkt: we leven onszelf goed in, in de belevingswereld van lezers en zijn oprecht geïnteresseerd in mensen en hun verhalen. Zou een magazine iets zijn voor jouw klanten of relaties? We zijn benieuwd!