Jaarverslag Agentschap Telecom

Voor Agentschap Telecom ontwikkelde Statement het jaarverslag 2008. Kenmerkend voor deze productie is de combinatie van persoonlijke en betrokken interviews met medewerkers en unieke fotografie.

Agentschap Telecom is dé toezichthouder, uitvoerder en expert voor het gehele elektronische communicatiedomein (ether, telefoondraad, elektriciteitsnet en kabel). Een complex en technisch werkveld. Statement liet de ontwikkelingen over 2008 daarom toelichten door de betrokkenen zelf. Deze ontwikkelingen zijn vertaald naar vijf thema’s. Op deze thema’s hebben we medewerkers geïnterviewd. Dit leverde niet alleen persoonlijke en betrokken verhalen op. De complexe onderwerpen zijn tevens toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep.

Cijfers in een context

Een getalletje in een tabel vertelt niet het volledige verhaal. Het is voor een buitenstaander soms moeilijk in te schatten of een getal staat voor een goed, of juist een slecht resultaat. Soms is er namelijk een goede verklaring voor het niet behalen van een doelstelling. Door middel van interviews met medewerkers heeft Statement de ‘feiten en cijfers’ in een context geplaatst. Dat leverde verrassende verhalen, maar ook een genuanceerde beeldvorming op.

Creatief concept

Agentschap Telecom wil hét overheidskenniscentrum en dé technical regulator zijn, zowel van de draadloze als de draadgebonden telecommunicatie. Statement koos daarom voor een creatief concept dat dit beeld versterkt. Medewerkers staan op de foto’s achter een scherm en ‘beheren’ het elektronische communicatiedomein; ze hebben overzicht en zijn ‘in control’.

Digitaal jaarverslag Agentschap Telecom

Bekijk een digitale versie van het jaarverslag van Agentschap Telecom. Wilt u meer weten over deze casus? Neemt u dan contact op met Shona of Ron.