Nieuwe huisstijl OMC HanzeKliniek na fusie

Vanaf 4 april 2017 zijn OMC Noord en Hanzekliniek officieel opgegaan in één nieuwe organisatie: OMC HanzeKliniek. OMC HanzeKliniek is hét Oogheelkundig Medisch Centrum van Noord-Nederland waar nagenoeg alle oogheelkundige zorg plaatsvindt. Door te fuseren is er één gespecialiseerde oogkliniek ontstaan waar cliënten terecht kunnen voor oogheelkunde, ooglaseren & lensimplantatie en brillen & contactlenzen. Statement kreeg de opdracht om in deze fusie strategisch mee te denken over de nieuwe naamstelling en een nieuwe huisstijl, maar ook om beide onderdelen verder uit te werken en te produceren.

Nieuwe naam
Een gevoelig element was de nieuwe naam. Beide oude namen zijn goed bekend bij het publiek en bij de verschillende (doorverwijzende) zorgverleners. Het loslaten van deze namen en het kiezen voor een compleet andere naam was daarom niet wenselijk maar ook niet noodzakelijk. Door het combineren van delen van beide namen is een herkenbare, maar toch ook vertrouwde naam ontstaan.

Huisstijl
Het samengaan van de twee organisaties en het verdergaan onder één nieuwe naam was een goed moment om te kiezen voor een vernieuwde huisstijl die past bij het geheel van de nieuwe organisatie. Manisch Creatief ontwikkelde hiervoor een kleurenpalet en een nieuw logo. De kleurstelling is zo gekozen dat vanuit beide oude organisaties de meest herkenbare kleuren terugkomen. Het nieuwe logo heeft een duidelijk herkenbaar oog als symbool dat centraal staat op alle middelen. De nieuwe huisstijl is doorgevoerd in de gehele organisatie; drukwerk, pand aankleding buiten en binnen, vlaggen en diverse gebruiksmiddelen.

Website en narrowcasting
De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl was gelijk een goed moment om de website geheel te vernieuwen. De oude website was uit de tijd geraakt en in de loop der jaren zijn structuur behoorlijk kwijtgeraakt. Samen met onze internetpartner Addnoise is er een nieuwe website ontwikkeld die weer helemaal op een modern platform staat en bijzonder geschikt is voor gebruik op mobiele apparaten. Daarnaast is in dezelfde stijl (en in hetzelfde cms) de narrowcasting ontwikkeld. Deze slimme module maakt het mogelijk om overal waar internet is verschillende narrowcastings te vertonen op verschillende apparaten.


Website: www.omc-hanzekliniek.nl


Narrowcasting: narrowcasting.omc-hanzekliniek.nl

Ondersteuning in de uitvoering
Voor OMC HanzeKliniek hebben we op basis van een strippenkaart alle ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor konden we alle bijkomende zaken makkelijk oppakken en op de achtergrond diverse wijzigingen doorvoeren. Denk hierbij aan alle wijzigingen in Google analytics, Google business, Google Search console, aanpassingen op alle sociale media, diverse ontwerpen uitwerken, teksten herschrijven, website vullen, templates maken en contacten met diverse leveranciers onderhouden. Op deze manier hebben we een grote hoeveelheid werk uit handen genomen wat voor ons dagelijkse kost is, maar voor de opdrachtgever vaak onbekend terrein.

Meer weten over Statement?
Meer weten over ons werk voor OMC HanzeKliniek, of ben je benieuwd wat wij voor jouw project of bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met Ron.