Organisatie

Statement is een communicatie adviesbureau, met een compact kernteam en een groot netwerk van specialisten, businesspartners en freelancers. Samen werken wij voor bedrijven, overheden en instellingen in Noord-Nederland. We helpen bij strategieontwikkeling, (marketing)communicatieplanning, creatie en mediaproductie.

Missie
Onze missie is simpel: wij helpen bedrijven, overheden en instellingen bij het realiseren van hun doelstellingen. We doen dat door middel van strategische communicatieadvisering, leidend tot structureel communicatiebeleid. Natuurlijk helpen we ook bij de implementatie van het beleid en de incidentele en periodieke productie van communicatiemiddelen.

Visie 
Communicatie is het succesvol uitwisselen van informatie en gevoel. Hoewel afzenders en ontvangers nogal verschillend van elkaar kunnen zijn, hebben zij één overeenkomst: het zijn altijd mensen! Succesvolle communicatie is dus niets anders dan mensen op de juiste momenten op de juiste manier bereiken, informeren en met elkaar in contact brengen.

MVO
Statement gelooft in de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij investeren dan ook structureel tijd, geld en energie in ‘good will projecten’.

Netwerkorganisatie
Als actieve netwerkorganisatie werken we dagelijks samen met specialisten, businesspartners, freelancers en leveranciers. Samen maken we communicatiemiddelen, gericht op resultaat. De advisering, conceptontwikkeling, tekstproductie en het projectmanagement hebben we in eigen huis. Voor film- en audioproducties, webdesign, fotografie en vormgeving schakelen we specialisten binnen ons netwerk in, waarbij wij eindverantwoordelijk zijn voor het resultaat. In samenwerking met afstudeerders van Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen doen we aan resultaatmeting. Zo evalueren we en kunnen we onze strategie verder optimaliseren en borgen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.