Statement communiceert op Europees niveau

Statement werkt aan drie bijzondere projecten ‘op Europees niveau’: de productie van de vernieuwde website 123subsidie.nl, de promotiecampagne rondom de ‘Europa om de hoek Kijkdagen 2014’ en de bewustwordingscampagne ‘Drenthe Mantelzorgvriendelijk’.

123subsidie.nl

Vorig jaar won de online subsidiezoeker 123subsidie.nl de ‘European Price for Innovation in Public Administration’. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kreeg daarmee 100.000 euro ter beschikking om de website te optimaliseren. Statement adviseerde en verzorgde – net als in het voortraject van de winnende website – een aantal cocreatiesessies met verschillende doelgroepen. Zo waren er sessies met ondernemers, subsidieadviseurs en medewerkers van SNN zelf. De nieuwe website – gebouwd door AnchorMan – is te zien op www.123subsidie.nl

Europa om de hoek Kijkdagen 2014

‘We betalen ons blauw aan Europa, maar wat krijgen we ervoor terug?’ Veel gehoorde kritische geluiden over Brussel. En dat terwijl er mede dankzij Europees geld allerlei bijzondere projecten opgezet en gerealiseerd worden. Ze dragen bij aan het versterken van de regionale en lokale economie en aan de concurrentiepositie van Nederland, maar zijn vaak onzichtbaar. Tijdens de ‘Europa om de Hoek Kijkdagen’ kan het grote publiek kennismaken met deze bijzondere projecten en zien wat Europa daaraan heeft bijgedragen. Statement won de pitch en ontwikkelt de landelijke promotiecampagne, voor de drie open dagen op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 mei. Kijk waar ze bij jou om de hoek plaatsvinden.

Drenthe Mantelzorgvriendelijk

Hoe krijg je herkenning, erkenning en begrip voor de problematiek van werkende mantelzorgers? Zowel bij de mantelzorgers zelf, als bij hun werkgevers? Statement won de pitch en mocht een bewustwordingscampagne ontwikkelen met als titel ‘Drenthe Mantelzorgvriendelijk’. We werken in opdracht van iAge, een Europees samenwerkingsverband, gericht op de regionale ontwikkeling van gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Lees hier meer over de campagne.