Website Kwartier Zorg en Welzijn

Online zichtbaarheid, met als basis een aantrekkelijke en effectieve website, is voor iedere organisatie van groot belang. Dat is ook Kwartier Zorg & Welzijn niet ontgaan. Zij namen Statement in de arm om een moderne en vraaggerichte website te ontwikkelen. Daarnaast produceerde Statement voor de Hoogezandse welzijnsorganisatie een filmisch jaarverslag: een uitstekend PR-instrument om online te delen.

Kwartier Zorg & Welzijn is de organisatie voor welzijn in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Als maatschappelijke dienstverlener is Kwartier actief op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Kwartier helpt mensen van jong tot oud door hen te stimuleren, te ondersteunen en te bemiddelen.

Website Kwartier Zorg en Welzijn: van aanbodgericht naar vraaggericht

Om hun doelstellingen te behalen vroeg Kwartier Zorg & Welzijn om een vraaggerichte website, die aansluit bij de visie achter de participatiemaatschappij. De nieuwe website speelt hierop in door mensen te wijzen op hun eigen kracht en hen aan te sturen hulp te vragen van familie, vrienden, buren en kennissen. Het prachtige eindresultaat is ontstaan door middel van een interactief ontwikkelproces. Statement ging om de tafel met het managementteam, medewerkers van Kwartier Zorg & Welzijn en verschillende doelgroepen, waaronder vrijwilligers en jongeren. Voor de ontwikkeling van deze volledig responsive website ging Statement de samenwerking aan met de mannen van Studio Wolf.

Jaarverslag: verplicht nummer of volwaardig communicatiemiddel?

Voor velen is het jaarverslag een verplicht nummer: het moet nu eenmaal geschreven worden om verantwoording af te leggen. Terwijl er zo veel meer mee te doen is. Het is als volwaardig communicatiemiddel in te zetten voor relaties en eigen medewerkers. Een goed voorbeeld is het jaarverslag dat Statement, in samenwerking met filmmaker Jeen de Vos, ontwikkelde voor Kwartier Zorg & Welzijn.

Door verschillende sleutelfiguren in je organisatie voor de camera te interviewen over hun activiteiten van het afgelopen jaar, ontstaat een fraai filmisch jaarverslag. Vervolgens zijn de interviews volledig uit te schrijven en te bundelen in een papieren jaarverslag. Het gedrukte exemplaar versterkt nu de film en beide zijn (gecombineerd) uitstekend inzetbaar als PR-instrument. Voor zowel intern als extern gebruik.

Meer weten?

Meer weten over het ontwikkelen van een website of de ontwikkeling van een bijzonder en functioneel jaarverslag voor jouw organisatie? Neem contact op met Shona Dittner of bel naar 050-5891717.