Werkwijze

Hoe werkt Statement precies? En hoe verloopt de samenwerking? Eigenlijk heel gewoon: het begint altijd met een kennismakingsgesprek. Daarin komen uw wensen, vragen en problemen aan de orde. Die vertalen wij naar concrete diensten of producten. We schrijven een advies, een plan van aanpak en een offerte. Na uw akkoord kunnen we meteen beginnen. In de samenwerking staat persoonlijk contact centraal.

Alle overleg-, beslissings- en evaluatiemomenten leggen we per opdrachtgever en per project vast. Er komt een projectplanning, waarin we de belangrijkste mijlpalen beschrijven: vooraf, tijdens en achteraf. Daar waar nodig schuiven specialisten aan bij het overleg. Statement voert de regie en als opdrachtgever blijft u te allen tijde nauw betrokken bij alle activiteiten. U geeft akkoord op de offerte, op het plan van aanpak en beoordeelt vervolgens concepten, teksten en vormgevingsvoorstellen. Ook blijft u als opdrachtgever constant op de hoogte van de voortgang, de planning en de financiën.

De kosten?

Statement werkt op uurbasis. Onze uren houden we precies bij in een geautomatiseerd urenregistratiesysteem. Natuurlijk maken we van tevoren een inschatting van het totaal aantal uren dat we denken nodig te hebben om de opdracht uit te voeren. Of we nemen de opdracht aan voor een vast bedrag. Zo weet u als opdrachtgever altijd precies waar u financieel aan toe bent.

Strippenkaart of abonnement

Voor structurele opdrachten, waarbij telkens wisselende hoeveelheden werk verricht moeten worden, hanteren we het strippenkaartmodel. Als opdrachtgever koopt u daarmee vooraf een bundel uren in en krijgt u korting op ons uurtarief. Binnen deze ‘pre-paid’ bundel kunt u ons vrijuit inschakelen, zonder telkens vooraf offertes te hoeven aanvragen. Ook hanteren we abonnementsvormen, waarbij we voor een vast bedrag (e-)nieuwsbrieven, website updates en/of artikelen produceren. Lees de ervaringen van Humanitas met de strippenkaart.

Afspraak maken?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om met ons samen te werken? Neemt u dan even contact met ons op voor het maken van een afspraak.