Teksten schrijven

Teksten voor websites, jaarverslagen, pitch- en projectpresentaties, nieuwsbrieven en sociale media moeten scherp, relevant en 'to the point' zijn. Tekstschrijven, tekstredactie, copywriting, bedrijfsjournalistiek: onze specialiteiten!

Subnavigatie

Tekstredactie

Mensen nemen steeds minder tijd om te lezen. Daarom moeten de teksten die je publiceert kort en bondig zijn en een pakkende boodschap bevatten. Statement helpt!

Al jarenlang verzorgen wij de tekstredactie van websites, persberichten, nieuwsbrieven, folders, brochures, jaarverslagen, personeelsbladen en relatiemagazines. De meeste teksten schrijven we op basis van interviews en aangeleverd materiaal. De eerste stap is een redactieoverleg. Daarin bepalen we samen het doel van de teksten, voor welke doelgroepen ze bestemd zijn en in welke media ze verschijnen. 

Bronmateriaal en interviews
Vervolgens inventariseren we waar we de juiste informatie vandaan kunnen halen: meestal uit bestaande documenten en uit gesprekken met inhoudelijk deskundigen. In goed overleg plannen we interviews in en verzamelen we het juiste bronmateriaal. Daarna begint het schrijf- en redactieproces, waarbij we de conceptteksten altijd eerst voorleggen aan de geïnterviewden en de opdrachtgever.

Complete producties
Zodra de teksten goedgekeurd zijn, verzorgen we de verdere verwerking. Dat kan gaan om de opmaak van jaarverslagen, magazines en brochures, maar ook om websites, socialmediakanalen en digitale nieuwsbrieven. Als je wilt, verzorgen we de complete productie, inclusief fotografie, filmopnames en andere illustraties. Wil je liever zelf teksten schrijven en die door ons laten redigeren? Dat kan ook. Dankzij onze onafhankelijke en deskundige blik krijg je frisse en prettig leesbare teksten, zonder taal-, stijl- en spelfouten.

Case

Groots in Groningen.

Voor de gemeente Groningen maakten wij een glossy magazine, met mooie interviews, fotoreportages en rubrieken. Het magazine blikt terug op vier jaar gebiedsgericht werken.

Bekijk de case

Benieuwd naar andere cases?

Bekijk ons portfolio