Inspirerend magazine.

Hoe leg je verantwoording af over het beleid dat je de afgelopen 4 jaar hebt gevoerd? Meestal gebeurt dat met een eindrapport of notitie. Maar het kan ook anders. Met een glossy magazine bijvoorbeeld, vol bekende gezichten, mooie fotografie en echte verhalen. De gemeente Groningen durfde het aan.

Multidisciplinair

Liesbeth van de Wetering, Rolinda Ferwerda-Wiekeraad en Emma Procee van de gemeente Groningen vormden samen met Statement een redactieraad. In een aantal bijeenkomsten werden doelen, doelgroepen, vorm, inhoud, oplage, productie en verspreiding besproken. Vervolgens werd het proces ingepland en georganiseerd.

Achter de schermen formeerden wij een multidisciplinair team, met onder andere de vormgevers van ICO-Communicatie en de fotografen Jan Buwalda en Henk Tammens.

Met vereende krachten produceerden wij in de zomer van 2018 in opdracht van en samen met de gemeente Groningen de glossy 'Groots in Groningen', over vier jaar Gebiedsgericht Werken. De reacties waren unaniem lovend.

Bekijk het magazine online

Maak samen met ons een glossy voor jouw organisatie!

Neem contact met ons op.