Public Affairs.

Het bereiken van de juiste personen op de juiste momenten, ondersteund door de juiste middelen, via de juiste kanalen. Dat is de kunst van public affairs. Met strategisch advies en krachtige middelen staan wij onze opdrachtgevers bij in het sturen van politieke en besluitvormende processen. Statement houdt zich niet bezig met het lobbywerk zèlf, maar ondersteunt de PA-processen wel.

Subnavigatie

De kunst van invloed.

Hoe beïnvloed je beleid en belangrijke beslissingen? Of, hoe zorg je ervoor dat jouw thema op de politieke agenda komt te staan? Naast een goed netwerk met relaties op diverse niveaus, is het cruciaal om een strategie te hebben en een sterk overtuigend verhaal met de juiste mix van ratio en emotie.

Statement produceert diverse middelen om lobbyacties te ondersteunen. Denk aan position papers, een bidbook, films of documentaires waarin standpunten goed onderbouwd en genuanceerd tot hun recht komen. Denk ook aan informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, webinars, nieuwsbrieven en pitches. Al deze middelen kun je inzetten om jouw lobby te laten slagen.

Stakeholder- en issuemanagement
Om mensen te kunnen overtuigen, is een solide voorbereiding noodzakelijk. Daarom beginnen we altijd met de belangrijkste doelen, doelgroepen en issues. Wat willen we bereiken? Bij wie? Wie zijn de beslissers en beïnvloeders? Wat zijn hun belangen? Hoe ziet het bredere krachtenveld eruit? Wie zijn onze partner en tegenstanders? Tegen welke dilemma's lopen we aan en hoe tackelen we die? Wat doet de publieke opinie? Samen met onze opdrachtgever brengen wij het krachtenveld in kaart. En na een grondige analyse stellen we vervolgens de beste lobbystrategie op, die we voorzien van passende communicatiemiddelen en -momenten.

Statement & Public Affairs
Statement ondersteunt en faciliteert verschillende lobbytrajecten. Vaak hebben ze te maken met grote transities. Zo zijn we actief op het gebied van cultuur, natuur & recreatie, energietransitie, veiligheid, zorg en andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Hoewel we transparantie belangrijk vinden in ons vak, is die binnen public affairs vaak lastig te realiseren, vanwege de vertrouwelijkheid en/of de gevoeligheid waarmee we te maken hebben. Integriteit wel. Die staat centraal. Alles draait immers om vertrouwen.

Ratio vs. Emotie
Tot zover het rationele verhaal. Daarmee kom je een heel eind, maar win je de wedstrijd niet. Ratio is van belang in de oriëntatiefase, om feiten en cijfers te verzamelen en te vergelijken. En ook achteraf, om beslissingen te verklaren: te rationaliseren. Maar de belangrijke beslissingen zélf - eigenlijk de meeste beslissingen - worden uiteindelijk gemaakt op basis van gevoel. Mensen zijn emotie-gedreven wezens. Juist daarom is het gevoelsaspect zo belangrijk in elke succesvolle lobby. Het is de doorslaggevende kers op de taart. Het krachtige beeld, dat meer zegt dan duizend woorden. We gaan er graag samen met jou naar op zoek.

 

Benieuwd naar onze mogelijkheden?

Kom een keer sparren!