Communicatie advies

Communicatie is cruciaal voor het aanknopen, onderhouden en verstevigen van duurzame relaties. Relaties, zowel intern als extern, zijn onmisbaar voor het realiseren van de doelstellingen van je organisatie of onderneming. Daarom is een strategisch marketing & communicatieplan een ‘must’. In dit plan zetten we ons communicatie advies helder op papier.

Statement ontwikkelt strategisch communicatie advies op basis van interactieve co-creatiesessies. Tijdens de sessies sluiten we de vakkennis binnen je organisatie aan op onze kennis en ervaring op het gebied van marketing en (corporate) communicatie. Samen ontwikkelen we een slim, creatief en effectief marketing- en communicatieplan, waarmee je direct aan de slag kunt.

Communicatieplan
Wij vragen onze opdrachtgevers altijd eerst wat ze precies willen bereiken: een wens, idee of ambitie (offensieve strategie), of een probleem dat opgelost moet worden (defensieve strategie). Het liefst ontlokken wij onze opdrachtgevers een statement: een korte, krachtige uitspraak waarin zij vertellen wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze willen bereiken. Soms staat de belangrijkste informatie al op papier, in de vorm van een businessplan, compleet met missie, visie en doelstellingen. Dat vormt voor ons een prima uitgangspunt, op basis waarvan wij de communicatieve consequenties in kaart brengen.

Co-creatiesessies
Als de uitgangspunten nog niet of onvoldoende zijn vastgelegd, halen we ze op tijdens interactieve co-creatiesessies. Daarbij gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke doelen wil je realiseren? Welke producten of diensten verkoop je? Wie zijn de primaire en secundaire doelgroepen? Wie zijn je concurrenten? In de marketing- / communicatiestrategie staat duidelijk beschreven welke boodschap wanneer en via welke communicatiemiddelen gecommuniceerd moet worden, wie dat gaat verzorgen en wat dat gaat kosten. Zodra het plan is vastgesteld, helpt Statement je graag bij de uitvoering en eventuele mediaproducties.

Online communicatie strategie
In onze marketing- en communicatieplannen wijden we een apart hoofdstuk aan een online communicatie strategie. In deze strategie wordt vastgelegd hoe de verschillende online middelen (zoals website, social media, e-mailmarketing) zich tot elkaar èn tot de overige communicatiemiddelen verhouden.

Meer weten of een afspraak maken?
Wil je meer weten over onze communicatie adviezen? Neem contact op met Ron Overbeek of bel 050-5891717. We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.