ASWA-Welzijn

ASWA-Welzijn staat voor Algemene Stichting Welzijn Appingedam. De stichting zet zich in voor een veilig, gezond en prettig leefklimaat in Appingedam en omstreken. Ze brengt mensen en organisaties met elkaar in contact en zoekt naar creatieve oplossingen voor allerlei vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Wij kregen de vraag hoe ASWA haar communicatie kwalitatief en kwantitatief kan borgen.

Vlogworkshop

Uit het vooronderzoek bleek dat de inzet van vlogs van toevoegde waarde is voor ASWA-Welzijn. Daarom gingen wij aan de slag met een vlogworkshop. Tijdens de eerste sessie kreeg de organisatie instructies over het filmen van specifieke gebeurtenissen en gaven wij adviezen over de te gebruiken apparatuur, de beste instellingen en overige praktische tips & trucs. Op basis van deze instructies gingen  de medewerkers van ASWA meteen aan de slag.

Inzet van communicatiemiddelen

Tijdens de tweede vlogsessie behandelden wij het ‘huiswerk’. Alle medewerkers waren bijzonder fanatiek geweest in het schieten van beelden. Wij bekeken ze en bespraken de positieve én verbeterpunten. Ook het vervolg kwam aan bod: als je een vlog hebt gemaakt, wat doe je er dan mee? Op welk social media-kanaal plaats je het? Welke tekst schrijf je er bij? Wanneer plaats je het? Hoe plaats je het? Oftewel vragen te over. Die wij uiteraard graag beantwoorden!

Strategische co-creatiesessie

Statement heeft een strategische sessie gewijd aan de folder over het werk van ASWA-Welzijn. Een goede corporate folder miste. Deze folder moest duidelijk maken wat men kan halen bij de sociaal werker: ondersteuning bij bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk en informatie over regelingen en voorzieningen. In de eerste sessie van een dagdeel haalden wij de belangrijkste informatie en ideeën boven water, op basis waarvan wij een concepttekst en vormgevingsvoorstel maakten. Uiteindelijk resulteerde dit in een definitieve folderversie.

Met een up-to-date folder, de juiste tools in handen voor het maken een vlog en de theoretische kennis over sociale media/de website/een e-nieuwsbrief, zijn de medewerkers van ASWA-Welzijn nu 'full communicatieproof’.

Ook leren vloggen voor jouw bedrijf?

Wij leren je alle tips & trics voor het succesvol inzetten van vlogs.