Humanitas

Humanitas Groningen Stad is één van de grotere afdelingen van de vereniging Humanitas. De ruim 3.300 vrijwilligers bieden 6.800 mensen tijdelijk een steuntje in de rug. Goede communicatie met de doelgroepen is voor de organisatie natuurlijk onontbeerlijk. Op tal van fronten hielp Statement die communicatie op poten te zetten, vorm en invulling te geven.

Relatieblad Humens.

Om te communiceren met haar medewerkers, vrijwilligers, hulpvragers en overige stakholders was Humanitas op zoek naar een geschikt medium. Na een aantal sessies met Statement viel de keuze op een periodiek relatieblad; Humens. Wij deden voorstellen voor de vormgeving, bladspiegel, fotografie, het redactiestatuut, de verschijningsfrequentie, enzovoort.

Redactie & projectmanagement.

Een groepje enthousiaste vrijwilligers bood zich aan om het relatieblad Humens tekstueel in te vullen. Geen professionele schrijvers, zodat er behoefte was aan ondersteuning. Statement nam de eindredactie en het totale projectmanagement voor haar rekening. Omdat wij een vaste plek in het redactieteam hadden, konden wij aansturen op een evenwichtige, gevarieerde en professionele invulling van het blad. Waar nodig (lees regelmatig) sprongen wij bij tijdens de tekstproductie. Kortom Statement stond borg voor de kwaliteit en continuïteit van het relatieblad.

Lokale TV Commercial.

Kortgeleden zochten honderden Syrische vluchtelingen een nieuw, veilig onderkomen in Nederland. Dat legde een enorme druk op Humanitas omdat zij een groot deel van het vluchtelingenwerk in Groningen verzorgt. Met spoed moest het aantal vrijwilligers dat de vluchtelingen begeleidt worden uitgebreid. Statement produceerde een wervingsfilmpje dat op lokale televisiestations in Groningen werd uitgezonden. 

Ook communicatie-ondersteuning nodig?

Staan er grote projecten op stapel of zoek je iemand die de volledige communicatie verzorgt?