Missie/visie film.

Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand wilde graag een aansprekende missie/visiefilm voor op haar website. De boodschap: "Iedere leerling kan op onze middelbare school zijn of haar talenten volledig ontwikkelen en uiteindelijk een droombaan realiseren!" Statement schreef samen met filmmaker Jelmer Buitenga een script en draaiboek. Vervolgens organiseerden wij op diverse locaties filmopnames, waarbij leerlingen, leraren en relaties optraden als acteurs. Het resultaat is een spectaculaire film geworden, waarin wij de centrale boodschap met een (dikke) knipoog hebben verwerkt. De film ging feestelijk in première, compleet met bioscoopdoek, rode loper, bubbels (prik) en popcorn!

Proces.

Uiteraard begon ons filmproductieproces met een aantal creatieve en inhoudelijke sessies over doelen, doelgroepen, concept, vorm en inhoud. Op basis daarvan schreef Statement samen met regisseur Jelmer Buitenga het script en stelden wij de productieplanning op. Vervolgens hielden wij een auditie onder scholieren; zij speelden de hoofdrollen en bijrollen in onze film. Voor de overige bijrollen en figuranten konden wij ook een beroep doen op een aantal enthousiaste leraren. De meeste opnames maakten wij in de school zelf, waar we zelfs (met flink veel hulp van conciërges) een compleet basisruimtestation creëerden.

Bekijk de film.

Wanneer maken wíj samen een film?

Staan er grote projecten op stapel of komen er belangrijke bijeenkomsten? Zullen wij daar samen een spectaculaire film voor maken?