Waterfront Drachten.

Je wilt als gemeente een deel van je stad vernieuwen en ontwikkelen. Hoe pak je dat aan? Hoe haal je de beste ideeën boven water? En hoe zorg je voor draagvlak? Welke rol speel je als lokale overheid? En wat laat je over aan de markt? Statement adviseerde en organiseerde een interactieve excursie met een avontuurlijk co-creatieproces aan boord van een rondvaartschip en maakte er een filmregistratie van.

De gemeente Smallingerland werkt al jaren aan plannen voor Drachten-West en een verbinding met het Friese Merengebied. Door samen met bewoners, ondernemers, kunstenaars en ambtenaren een interactieve excursie te organiseren, ontstond een interessant en vruchtbaar co-creatieproces. Aan boord van een rondvaartschip voer het gemêleerde gezelschap door het betreffende gebied, terwijl er werd gediscussieerd over de wenselijkheid en de haalbaarheid van verschillende scenario’s op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Filmregistratie.

De excursie resulteerde - op hoofdlijnen - in behoorlijk duidelijke conclusies, die vervolgens ambtelijk uitgewerkt en daarna politiek bekrachtigd konden worden. Wij legden het complete proces ook meteen vast in de vorm van een filmregistratie, waarin wij kort en krachtig lieten zien waar het project over gaat. Een paar hoofdpersonen vertellen het verhaal, zoals de projectleider, een kunstenaar en de verantwoordelijke wethouder.

Het medium film is een prachtige en krachtige vorm van verantwoording en meteen ook een belangrijk communicatiemiddel richting de verschillende stakeholders in Drachten. De film houdt als het ware de tijd, het geld en de energie vast die in de excursie is gestoken. Ze kan de boodschap langere tijd effectief overbrengen en voorkomt dat deze verdwijnt zodra het evenement is afgelopen.

Bekijk de film.

Ook communicatie-ondersteuning nodig?

Staan er grote projecten op stapel of zoek je iemand die de volledige communicatie verzorgt?