Zorgadvies Groningen.

Zorgadvies Groningen stimuleert integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg door middel van advies, ondersteuning en signalering van nieuwe ontwikkelingen in de sector. Zij heeft als doel de onderlinge samenwerking in de gezondheidszorg te verbeteren zodat patiënten profiteren van optimale zorg dichtbij huis.

Een compleet communicatiepakket.

In heel korte tijd heeft Statement voor Zorgadvies Groningen een eigen huisstijl en diverse communicatiemiddelen gecreëerd. De organisatie kwam per juni 2019 op eigen benen te staan nadat zij eerder onder de vlag van Elann opereerde. Op het moment van de officiële verzelfstandiging lag het nieuwe briefpapier in de kast, stond de (compleet door ons ingerichte) website online, ontvingen de stakeholders een eerste digitale nieuwsbrief, enzovoort. Ook verzorgden wij de fotografie en de portretten voor de teampagina van de website. Voor diverse huisartsenpraktijken, een van de doelgroepen van Zorgadvies Groningen, hebben we spotjes gemaakt met als doel praktijkhouders te werven.

Duovormingspel.

De Juiste Match staat centraal in het Duovormingspel. Huisartsen die overwegen samen een praktijk te starten, ontdekken spelenderwijs of zij hetzelfde in hun werk staan en of een samenwerking succesvol zal zijn. In opdracht van Zorgadvies Groningen ontwikkelde Statement dit spel. De themakaarten zitten  in een fancy doosje en alles oogt zeer professioneel. De reacties van spelers zijn uiterst positief.

Kahoot.

Een cursus geven of een quiz organiseren? Zorgadvies Groningen koos voor het laatste. Statement stelde voor om Kahoot in te zetten als drager van de quiz. Zo maken huisartsen die een praktijk willen starten op ludieke wijze kennis met alle elementaire onderdelen van die praktijk. Het cartooneske karakter en het competitie-element van Kahoot zorgen voor een ontspannen start van bijeenkomsten waar kennisoverdracht centraal staat. Voor het tweede deel van de bijeenkomsten van Zorgadvies Groningen, waar meer verdiepende kennis aan de orde komt, heeft Statement een presentatie in Mentimeter opgemaakt. Op deze manier ontstaat een interactieve bijeenkomst die zowel live als online kan plaatshebben. 

Filmproducties.

Omdat Zorgadvies Groningen de huisartsen in onze provincie helpt met het vinden van praktijkopvolgers of associés heeft Statement inmiddels een drietal wervende filmpjes geproduceerd. Bekijk ze hieronder. 

Filmproducties Zorgadvies Groningen

Analytics.

Een nieuwe website bouwen is één, maar blijven monitoren en analyseren hoe bezoekers die website gebruiken is een tweede stap die regelmatig genomen moet worden. Samen met Zorgadvies Groningen bekijken wij periodiek hoe de website gebruikt wordt. Zo krijg je inzicht en kun je bijsturen waar dat nodig is.

Ook communicatie-ondersteuning nodig?

Neem contact op