mini docu midden Groningen.jpg

Mini-docu over jeugdzorg in Midden-Groningen

21 mei 2019

Op vrijdagochtend 10 mei bracht Commissaris van de Koning René Paas een bezoek aan de gemeente Midden-Groningen. Hij wilde zich specifiek laten informeren over de Jeugdzorgproblematiek. Tijdens het bezoek sprak hij eerst een uur lang met twee wethouders, vertegenwoordigers van Sociale Teams en casemanagers Jeugd. Vervolgens bekeek hij een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde mini-documentaire en sprak hij met de ouders die in deze film hun verhalen vertelden. Statement maakte deze documentaire in opdracht van de gemeente Midden-Groningen, samen met cameraman Emiel van der Meer en filmmaker Jelmer Buitenga.

De vraag van de gemeente aan Statement was: hoe kunnen we in korte tijd de CdK een genuanceerd beeld geven van de actuele situatie, waarin ons dilemma goed naar voren komt. Enerzijds hebben we de wens om onze jongeren zo goed mogelijk te laten opgroeien en hen de zorg te geven die zij nodig hebben. Anderzijds zijn er enorm groeiende kosten die met deze zorg gepaard gaan. Ook wilde de gemeente graag laten zien dat er best oplossingen bestaan voor deze problemen, maar dat deze tijd (en dus ook geld) kosten. Zowel om ze te ontwikkelen als om ze uit te voeren. 

Vier niveaus
In de mini-documentaire hebben we de problematiek op vier niveaus in beeld gebracht. Allereerst op nationaal niveau, via een interview met emeritus hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter in Den Haag. Maar, ook op lokaal niveau, via wethouder Peter Verschuren die als bestuurder verantwoordelijk is. In de video wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de verhalen van professionele zorgverleners én ouders wiens kinderen jeugdzorg krijgen. Dankzij een strakke montage, zijn we erin geslaagd om in ruim 12 minuten een goed beeld te geven van oorzaken, gevolgen en oplossingen.

Groeiende tekorten
Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 kampen gemeenten in heel Nederland met grote en groeiende tekorten. Het thema is inmiddels geagendeerd en de minister heeft extra geld toegezegd. Hoewel het om 350 miljoen euro extra budget gaat, zijn de bedragen per gemeente uiteindelijk lang niet toereikend om de tekorten structureel af te dekken. Er blijft dus nog wel wat te wensen over. René Paas toonde zich erg betrokken, vertelde dat hij hierover in gesprek was met het ministerie en stuurde een paar dagen later een brandbrief.

Bekijk de mini-docu over Jeugdzorg in Midden-Groningen!

Terug naar overzicht