Film over toekomstplannen Veenhuizen

12 mei 2021

Onlangs is bekend gemaakt dat het Rijksvastgoedbedrijf haar vastgoed in Veenhuizen heeft gegund aan het consortium De Nieuwe Rentmeester, dat bestaat uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. Het unieke 'ensemble' blijft zo in vertrouwde handen en blijft ook toegankelijk voor publiek. De weg ligt open voor nieuw perspectief, een nieuwe bestemming en een nieuw hoofdstuk in het bijzondere verhaal van kolonel Johannes van den Bosch.

Samen met Jeen de Vos produceerde Ron de film, aanvankelijk als pitch waarin de plannen van het consortium op hoofdlijnen worden gepresenteerd. De komende maanden is het nog even spannend omdat Veenhuizen, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, kans maakt erkend te worden als UNESCO Werelderfgoed. Hierover wordt in juli beslist.

Bekijk de film
Terug naar overzicht